Permohonan Perlindungan Insurans Pegawai Awam yang ingin ke luar negara atas urusan persendirian

 1. Layari Sistem Ar-Rehlah ( http://myarrehlah.my/), lengkapkan Borang Permohonan
  Perlindungan Insurans Kesihatan ke Luar Negara/Negara Ketiga melalui e-Lampiran A
  dan jana.
 2. Imbas dan muat naik ke dalam Sistem eKemudahan (http://ekemudahan.mod.gov.my/)
  bagi tujuan permohonan kelulusan;
 3. Surat kelulusan yang diterima dari CKA dihantar ke syarikat insurans yang dilantik bersama-sama Borang Permohonan asal bagi tujuan penyediaan polisi dan pembayaran;
 4. Pegawai hendaklah memastikan sijil dan kad insurans kesihatan diterima sebelum
  memulakan perjalanan ke luar negara;
 5. Tuntutan bayaran balik dikemukakan ke Unit Urusetia dan Kewangan, Bahagian
  Pengurusan Sumber Manusia.

Sumber: http://myarrehlah.my/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *