IKHLAS KEMBARA TAKAFUL

Pelan Takaful ini menyediakan pampasan sekiranya berlaku kecederaan, hilang keupayaan kekal atau kematian disebabkan oleh

kemalangan di luar jangkaan, perbelanjaaan perubatan yang ditanggung akibat kemalangan, kesulitan perjalanan dan bantuan perjalanan

bagi perjalanan domestik dan luar negara. Pelan ini boleh disertai oleh mana-mana individu untuk diri sendiri, pasangan dan anak-anak.

Pelan keluarga dibenarkan untuk perjalanan sehala sahaja dan had umur bagi anak adalah antara 30 hari hingga 21 tahun. Tempoh

perlindungan bergantung kepada tempoh perjalanan tersebut.

MANFAAT /PERLINDUNGAN

BAYARAN SEORANG

ISI MAKLUMAT INSURANS KEMBARA

DAFTAR DALAM TALIAN


5 travellers are considering this tour right now!

Proceed Booking